Vaccinaties

Vaccinaties
In Nederland krijgen alle kinderen het Rijks Vaccinatie Programma aangeboden. Ouders die er voor hebben gekozen om hun kind te laten vaccineren zijn vaak bezorgd over de bijwerkingen. Regelmatig komt het voor dat kinderen last hebben van de vaccinaties, kort erna of op langere termijn. Homeopathie kan goed ingezet worden om deze bijwerkingen te verzachten of om schade op de lange termijn te voorkomen. Voor kinderen die niet gevaccineerd worden, is homeopathie een manier om een optimale weerstand op te bouwen en te behouden.

Vaccinatieconsult

  • Als er besloten is om het kind te laten vaccineren is hiervoor een speciaal vaccinatieconsult. Het homeopathisch begeleiden van vaccinaties is maatwerk. In eerste instantie zal bepaald worden of een homeopathisch middel nodig is om de weerstand van het kind te optimaliseren. Daarnaast is het mogelijk om met een homeopathische verdunning van het betreffende vaccin bijwerkingen te voorkomen.
  • Ook op latere leeftijd kunnen klachten optreden waarvan men vermoedt dat het met eerdere vaccinaties verband houdt. Met een bioresonantiemeting kan ik testen of er sprake is van een verstoring op het immuunsysteem door een bepaald vaccin. Ook op latere leeftijd kan met homeopathie deze verstoring behandeld worden.

Kosten:
Voor nieuwe patiënten zijn de kosten van het vaccinatieconsult gelijk aan die van een intakeconsult (112,50 euro). Voor patiënten die al in behandeling zijn zal een vervolgconsult voldoende zijn (75 euro).