Wat is klassieke homeopatie

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze gebaseerd op de wet van gelijksoortigheid: Een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) dat bij een gezond mens bepaalde ziekteverschijnselen kan veroorzaken, heeft ook het vermogen om bij een ziek mens diezelfde klachten te genezen.

Samuel Hahnemann
De grondlegger van de homeopathie was de Duitse arts Samuel Hahnemann. Hij nam bij wijze van experiment kinabast, een geneesmiddel voor malaria, en ontdekte dat hij alle symptomen van deze ziekte kreeg. Hij is meerdere middelen gaan testen op gezonde proefpersonen en heeft hier uitgebreid en zeer nauwkeurig verslag van gemaakt. Ook ontdekte hij, dat door middelen te verdunnen en te schudden de schadelijke bijwerkingen achterwege bleven en de geneeskracht versterkt werd. Hij werkte dit principe uit tot een snelle, milde en duurzame geneeswijze zonder schadelijke bijwerkingen.
De klassieke homeopaat werkt volgens deze methode.

De levenskracht
Homeopathische geneesmiddelen werken op het niveau van de levensenergie, op onstoffelijk niveau. Het homeopathische middel geeft het lichaam een impuls die de levenskracht aanzet tot genezing. Het natuurlijk evenwicht wordt hersteld en ziektesymptomen verdwijnen. Homeopathie is een holistische geneeswijze, d.w.z. dat zij de hele mens (mentaal, emotioneel en fysiek) behandelt en de integratie van ziel en lichaam bevordert.

Ziekteclassificatie
Homeopathie gaat uit van de totaliteit van de symptomen. Door de symptomen te classificeren, kan er meer systematisch behandeld worden. Belangrijk hierbij is om eerst de minder diepe verstoringen op te lossen, bijvoorbeeld acute situaties, alvorens op de diepere constitutionele symptomen voor te schrijven.

Voor informatie over klassieke homeopathie folder homeopathie algemeen