Metabolic Balance

Metabolic balance is een stofwisselingsprogramma om uw gezondheid te bevorderen, gewichtsproblemen op te lossen en uw vitaliteit te vergroten.

De gewichtsregulatie met Metabolic Balance bestaat uit 4 fasen:

Na een informatieavond of een persoonlijk consult, wordt aan de hand van uw bloedwaarden en uw gezondheidsgegevens uw persoonlijke voedingsplan opgesteld. Daarna krijgt u gedurende 3 tot 6 maanden begeleiding bij het uitvoeren van het plan.

Het programma begint met de korte voorbereidingsfase waarin uw lichaam langzaam wordt voorbereid op de komende omschakeling in uw voedingspatroon.

Tijdens de strenge fase die minstens twee weken duurt, stelt uw lichaam zich in op de nieuwe voedingswijze. U let op de veranderingen die u ervaart op het gebied van uw gezondheid en uw gewicht.

In de volgende minder strenge fase gaat u voorzichtig voeding uitproberen die in de vorige fase niet was toegestaan. Op deze manier ontdekt u de voor u persoonlijk best passende voedingswijze, terwijl u blijft letten op verdere veranderingen in uw gewicht en gezondheid.

De fase van gewichtsbehoud kent geen einde en begint, zodra u met uw gewicht en uw nieuwe gezondheidssituatie tevreden bent. U bestendigt uw reeds behaalde succes doordat u enkele, inmiddels vertrouwd geworden, basisregels voor voeding en beweging blijft volgen.