Wat zijn systeemopstellingen

Het leven van veel mensen wordt door verborgen dynamieken uit de familie gestuurd.
De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen, gezondheidsproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

De methodiek is ontwikkeld door Bert Hellinger, in eerste instantie in een therapeutische setting, nu bekend als de familie-opstelling. Vervolgens hebben Bert Hellinger en Gunthard Weber samen de methode gericht op organisaties, hieruit is de organisatie-opstelling ontstaan. Stephan Hausner heeft de methode gericht op ‘wat heelt en wat ziek maakt’ in een familiesysteem, hieruit zijn de ziekteopstelingen ontstaan.

Hoe gaat een opstelling?
Een systeemopstelling is letterlijk een opstelling van mensen, die relevante personen of elementen uit een systeem representeren.
Deze representanten worden bij een systeemopstelling in de ruimte opgesteld door iemand, die deel uit maakt van het systeem en iets in dat systeem wil onderzoeken. De representanten krijgen, nadat ze zijn opgesteld, op wonderlijke wijze toegang tot informatie die op die plaats in de opstelling van belang is en een rol speelt, zoals gevoelens en verhoudingen tot anderen.

Op verzoek van de begeleider verwoorden de representanten hoe het op die plaats is en hoe zij zich verhouden tot de andere representanten. Op deze wijze wordt veel verborgen en onbewuste informatie over de verhoudingen in het systeem zichtbaar gemaakt. Vervolgens gaat de begeleider na welke interventies het evenwicht in de opstelling zou kunnen herstellen.

Voor meer informatie klik hier: www.hellinger.com of klik hier  www.hellingerinstituut.nl